Google Website Translator Gadget

diumenge, 16 de desembre de 2012

Per què cridem? / Why we shout?


Un mestre preguntà als seus deixebles que com era que la gent cridava quan s’enfadava.  Després de rumiar-s’ho una estona, un d’ells digué:
- Les persones cridem quan ens enfadem perquè perdem els nervis.

El mestre digué que com era possible cridar a algú que es trobava tan a prop teu?  ¿No seria més encertat parlar-li amb una veu més baixeta?
- Insisteixo: Per què cridem a algú quan estem enfadats?

Cap resposta de les que digueren els seus deixebles convenceren al mestre que, finalment, es decidí parlar:
- Quan dues persones estan irades, tenen els cors molt allunyats i és per poder cobrir aquesta llarga distància que han de cridar, és la manera que tenen de poder-se escoltar.  Quan més enfadades estiguin, més fort hauran de cridar.

Després el mestre tornà a preguntar:
-  Què passa quan dues persones s’enamoren?   Que es parlen amb suavitat, sense crits perquè els seus cors es troben molt a prop i la distància entre ells és molt minsa.

Quan més enamorats estan enlloc de parlar, xiuxiuegen i es miren, res més.  Això és el que passa quan ens trobem a prop de les persones estimades.
Per acabà digué:
- Quan discutiu no deixeu que els vostres cors s’allunyin, no digueu paraules que us puguin distanciar més i arribarà un dia en que la distància serà tan gran que ja no sabrà tornar-hi.


Aquest conte i d'altres, els podeu trobar a "Rondalles de la vora del foc", i podeu llegir més contes zen en aquest enllaç

(English version)
A teacher asked his disciples, why people shouted when angry?. After thinking a while, one of them said:


- People cry when they get angry because they lose the nerves.

The teacher said how it was possible to call someone who was so close to you? Wouldn't it be more wise  to speak with more quietly voice?
- I repeat: Why shout someone when you are angry?

None response from the disciples convinced the teacher, who finally decided to speak:
- When two people are angry, have the hearts far away and to cover this long distance they have to shout, is the way that they can hear. When more angry they are, more stronger they will have to shout.

Then the teacher asked again
- What happens when two people fall in love? They spoken softly, without screaming, because their hearts are very close and the distance between them is very small.

When you are more in love, whisper instead of talk, and look, nothing more. This is what happens when we are close to loved ones.

For ended said:
- When you argue, don't let your hearts away. Don't say words that may put more distance between you two, because there will come a day when the distance will be so great that you will not know how back again.


Publica un comentari a l'entrada